Selection February 2023
1 mei 2023

Investering in studiefonds voor selectie

Toekomst selectie op de tocht

Voor de definitieve selectie in april zijn voor junior high en senior high 2×15 spelers geselecteerd voor het nieuwe schooljaar. In totaal meldden zich honderd spelers zich aan.

In februari hoorden we echter dat de sponsor van de afgelopen jaren nog maar 50% van alle kosten van de dertig geselecteerde spelers kan betalen. De kans is nu groot dat ouders hierdoor moeten afhaken, omdat hun inkomsten niet toereikend zijn. Het bestuur heeft actie ondernomen en €2000,- toegezegd, zijnde 25% van het tekort van €8000,- Voor dit tekort worden aanvragen ingediend bij fondsen.

Selectiespelers zijn de levensader van de club, het zou een groot verlies zijn wanneer dit werk van vijftien jaar niet voortgezet zou kunnen worden.

Inmiddels is er een bedrag van €6600 via sponsoren binnengekomen!