Doel: Het faciliteren van kinderen en kansarmen o.a. door scholing en het verstrekken van leermiddelen (boeken e.d.)

Cursussen met 50 deelnemers
Leesproject
Leesproject