Doel: Het faciliteren van kinderen en kansarmen o.a. door scholing en het verstrekken van leermiddelen (boeken e.d.)

Feestavond Awas Kaki
Vrienden van Awas Kaki feestavond
Evaluatie vanaf 2011-2019
Geholpen scholen, gegeven cursussen, clinics en...
Nieuwe uitdagingen