Doel: Het faciliteren van kinderen en kansarmen o.a. door scholing en het verstrekken van leermiddelen (boeken e.d.)

Nieuwe ballen
Nieuw seizoen: nieuwe ballen
Evaluatie 2011-2019
Geholpen scholen, gegeven cursussen, clinics en...
Nieuwe uitdagingen